Ponteng sekolah boleh ditakrifkan sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang munasabah.