INDIVIDU

 • Malas
 • Bekerja
 • Tiada minat belajar
 • Rasa rendah diri

PERSEKITARAN

 • Pengaruh rakan sebaya / rakan tua
 • Tinggal dalam komuniti yang tidak prihatin
 • Ikatan kejiranan yang longgar
 • Tarikan kafe siber / pusat beli-belah

KELUARGA

 • Keluarga kurang prihatin
 • Kurang pengawasan
 • Gaya hidup dalam keluarga
 • Kemiskinan
 • Pengangkutan

SEKOLAH

 • Kurang pengawasan pentadbir
 • Persekitaran dan iklim sekolah
 • Pengurusan disiplin kurang cekap
 • Kurang intervensi terhadap kes ponteng