Logo Majlis Guru Cemerlang Malaysia

M | Majlis
Satu agensi profesional pendidikan (guru) yang terdiri daripada Guru-Guru Cemerlang atau pakar dalam pelbagai mata pelajaran.

G | Guru
Jawatan Guru Cemerlang (si sekolah, Institut Perguruan dan Politeknik) dalam Sistem Pendidikan Malaysia.

C | Cemerlang

Bahagian Muka G dan C yang terbuka dan bulatan dalam C
Sifat GC yang terbuka kepada pendapat orang lain, keilmuan dan inovasi

Garisan Merah mengeliling G
Satu kumpulan profesional pendidikan iaitu Guru Cemerlang yang berkerja sebagai satu pasukan diseluruh negara.

Warna Merah pada huruf M
Sentiasa dedikasi, penyungguhan kendiri dalam kerja

Warna Emas
Sentiasa bersinar melambangkan sentiasa cemerlag dari segi personaliti,pengetahuan dan kemahiran, kerja,komunakasi dan potensi diri. Melambangkan kecemerlangan berterusan.

Warna Biru
Keperihatinan (Kecintaan) tinggi terhadap profesion perguruan dan mengutamakan pelanggan (Pelajar dan ibubapa/masyarakat).