MATLAMAT

Program operasi ponteng sekolah ini bertujuan memberi kefahaman dan kesedaran tentang pentingnya menangani gejala ponteng sekolah secara efektif dan terancang.

OBJEKTIF

  • Menggalakkan murid datang ke sekolah.
  • Mengelakkan berlaku gejala negatif.
  • Menyemai sikap menghargai masa.
  • Menyedarkan ibu bapa/ penjaga murid tentang gejala ponteng dalam kalangan anak mereka.