Objektif pelaksanaan Kumpulan Guru Simpanan Kebangsaan adalah bagi mengatasi kekurangan sementara guru di sekolah apabila terdapat ketiadaan guru yang selama ini diisi dengan guru ganti yang tidak mempunyai kelayakan ikhtisas atau pengalaman.

Contoh ketiadaan guru:

  1. Guru Cuti Menunaikan Haji
  2. Guru Cuti Sakit
  3. Guru Cuti Bersalin
  4. Guru Cuti Rehat Khas
  5. Guru Cuti Tanpa Gaji
  6. Guru Bertugas Dalam Ko-kurikulum / Ko-akademiK
  7. Guru Kursus Dalam Perkhidmatan