BIDANG : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan/dirujuk

Undang-Undang & Peraturan

1.
Terima Borang Tidak Hadir
(HEM 01)
PK HEM /
Guru Bertugas
Surat Pekeliling SPI Bil. 6/1995 & Garis Panduan Menangani Ponteng
2.
Rekodkan maklumat kehadiran dari Borang HEM 01 ke dalam Borang Rumusan.
(HEM 01A)
PK HEM /
Guru Bertugas
3.
Rekod nama murid yang tidak hadir serta jumlah hari tidak hadir sehingga kini ke dalam Borang Rekod Harian.
(HEM 02)
PK HEM /
Guru Bertugas
4.
Ambil tindakan susulan dengan menelefon/mengahantar surat kepada ibu bapa murid berkenaan.
PK HEM/
Guru Bertugas/
Pembantu Am Pejabat
5
Rekodkan panggilan telefon kepada ibu bapa ke dalam Borang Rekod Panggilan Telefon. (HEM 03)
GPK HEM /
Guru Bertugas
6.
Adakan lawatan ke rumah murid untuk berjumpa ibu bapa jika tidak dapat dihubungi melalui telefon.
GKP HEM/Guru Bimbingan dan Kaunseling/ Guru kelas.
7.
Rekodkan sesi lawatan dan dapatannya di dalam Borang Rekod Lawatan.
(HEM 04)
PK HEM/
Guru Bimbingan dan kaunseling
8.
Sediakan senarai kerja sekolah yang perlu dilakukan oelh murid yang tidak hadir.
Guru Mata pelajaran
9.
Semak jumlah hari tidak hadir setiap murid yang berkenaan dan ambil tindakan susulan (selepas 3 hari).
PK HEM
10.
Hantar Surat Amaran Kedua kepada ibu bapa murid yang tidak hadir selama tujuh hari selepas amaran pertama.
PK HEM
11.
Hantar Surat Amaran Terakhir kepada ibu bapa murid yang tidak hadir selama 7 hari selepas amaran kedua.
PK HEM
12.
Ambil Tindakan Buang Sekolah jika murid tidak hadir selepas 14 hari amaran terakhir dikeluarkan .
Jawatankuasa Disiplin Sekolah/PPD