Bil

Proses Kerja

Sudah

Belum

Catatan

1

Terima Borang rekod tidak Hadir (HEM 01) dari Ketua Kelas/ Guru Kelas

     

2

Rekodkan maklumat kehadiran dari Borang HEM 01 ke dalam Borang Rumusan (HEM 01 A)

     

3

Rekod nama murid yang tidak hadir serta jumlah hari tidak hadir sehingga kini ke dalam Borang Rekod Harian.
(HEM 02)

     

4

Ambil tindakan susulan dengan menelefon / menghantar kepada ibu bapa murid berkenaan.

     

5

Rekodkan panggilan telefon kepada ibu bapa ke dalam Borang Rekod Panggilan Telefon.
(Borang HEM 03)

     

6

Adakan lawatan ke rumah murid untuk berjumpa ibu bapa jika tidak dapat dihubungi melalui telefon.

     

7

Rekodkan sesi lawatan dan dapatannya di dalam Borang Rekod Lawatan.
(HEM 04)

     

8

Sediakan senarai kerja sekolah yang perlu dilakukan oelh murid yang tidak hadir.

     

9

Semak jumlah hari tidak hadir setiap murid yang berkenaan dan ambil tindakan susulan (selepas 3 hari)

     

10

Hantar Surat Amaran Kedua kepada ibu bapa murid yang tidak hadir selama 7 hari selepas amaran pertama.

     

11

Hantar Surat Amaran Terakhir kepada ibu bapa murid yang tidak hadir selama 7 hari selepas amaran kedua.

     

12

Ambil Tindakan Buang Sekolah jika murid tidak hadir selepas 14 hari amaran terakhir dikeluarkan.