Bil

Perkara

Tarikh /Tahun dikeluarkan

Tajuk

Catatan

1

SPI Bil. 6/1995

5 September 1995

Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah

 

2

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

1996

Undang-Undang Pendidikan

 

3

Garis Panduan Masalah ponteng

1994

Tindakan-Tindakan Yang Perlu Diambil Bagi Menangani Masalah Ponteng.