Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan.

Perkhidmatan Pelajaran di Malaysia telah melalui perubahan dalam pelbagai aspek perkhidmatan termasuk sistem saraan. Sistem saraan perkhidmatan pelajaran adalah berasaskan kepada program penambahbaikan yang dilaksanakan oleh Kerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan sektor awam. Selari dengan usaha tersebut, pelbagai pakej sistem saraan dan insentif yang menarik telah diwujudkan ke arah peningkatan martabat profesion keguruan ke tahap yang ada masa kini.

Buku Panduan Kempen Ponteng Sifar telah ditulis khususnya untuk digunakan oleh Guru Penolong Kanan (HEM) dan Guru Kaunseling di Sekolah-Sekolah Daerah Segamat. Penulisan buku ini adalah hasil usaha dan inisiatif Majlis Guru Besar, Majlis Guru Kanan HEM Sekolah Menengah Dan Rendah serta Majlis Guru Kaunseling Sekolah Menengah dan Rendah bersama Pejabat Pelajaran Daerah Segamat Johor.

Halaman 2 dari 2

Portal ini sesuai dilayari menggunakan Apple Safari 5.0, Google Chrome 7.0, Mozilla Firefox 3.0 dan Opera 10.6
web
analytics

 

Go to top